Ako prebieha čistenie DPF u nás

Profesionálne vyčistený filter pevných častíc DPF dokáže výrazným spôsobom ušetriť vaše financie. Nemusíte investovať stovky až tisíce eur za nový filter, stačí, keď investujete do profesionálneho čistenia a renovácie vášho pôvodného filtra.

Proces čistenia

Pred každým čistením DPF filtra je urobená diagnostika, teda meranie priechodnosti filtra pomocou spätného tlaku. Následne sa náš KingKar DPF Cleaning Machine postará o celý proces čistenia a sušenia, aby filter opäť nadobudol svoju pôvodnú funkciu. Po vyčistení je urobená diagnostika opätovne, čím vyhodnotíme efektívnosť čistenia. Po regenerácii dosahuje DPF filter svojimi parametrami funkciu nového filtra.

Používame najmodernejšie technológie čistenia a sušenia filtrov pevných častíc a katalyzátorov. Pri čistení nezasahujeme do konštrukcie filtra, mechanicky ho nepoškodzujeme ani nerozrezávame. Vďaka patentovanej technológii dokážeme odstrániť takmer všetky nečistoty – nespálené zvyšky pevných častíc, olej, PM10 (sadze, popolček, cerium), ktoré spôsobujú upchatie a znehodnotenie DPF filtra. Znečistený filter sme schopní zregenerovať až na 98 % kapacity nového filtra. Po vyčistení bude váš DPF filter opäť ako nový, a to za zlomok ceny nového filtra.

Čo sa deje s Vašim DPF u nás

Najmodernejšia technológia

Čistiaci prostriedok KingKar DPF, získal certifikáciu švajčiarskej medzinárodnej autoritatívnej certifikačnej agentúry SGS

Po čistení je DPF obnovené na viac ako 98%

Rýchlosť čistenia

Osobný automobil do 3,5t

Celkový čas vždy závisí od miery znečistenia filtra a jeho typu. Pri osobných automobiloch tento proces vrátanie kompletného dosušenia a kontroly trvá približne 3 hodiny.

Nákladný automobil

Celkový čas vždy závisí od miery znečistenia filtra a jeho typu. Pri nákladných automobiloch tento proces vrátanie kompletného dosušenia a kontroly trvá približne 4 hodiny.

Spoľahlivosť

Pred každým čistením a aj po ňom DPF filter prekontrolujeme, následne vykonáme diagnostiku pomocou spätného tlaku. Hodnoty zaznamenáme.

Certifikácia

Vaše DPF čistíme na certifikovanom, profesionálnom stroji KingKar Cleaning Machine pomocou špeciálneho, certifikovaného čistiaceho prostriedku a zabezpečíme tak, že po čistení bude DPF filtru obnovená kapacita na viac ako 98%

Kvalita a rýchlosť

Vaše DPF vyčistíme v priebehu pár hodín v závislosti od miery jeho znečistenia. Odovzdáme Vám plne funkčné a kvalitne vyčistené DPF, ktoré bude pripravené na ďalšie používanie

Ekológia

Pri čistení využívame len kvalitné a certifikované prípravky, ktoré prešli všetkými potrebnými testami. Test prebieha v profesionálnom stroji, kde prebieha celý proces čistenia.

100% funkčnosti

DPF Vám odovzdáme po precíznej kontrole plne funkčné a pripravené na montáž na vozidlo.

Menu