Zariadenie proti krádeži nafty

example1 example1

Referencie:

obrazok