ŠPECIÁLNE PRERÁBKY NADSTAVIEB

Spoločnosť HLM International s.r.o. je jedným so špecialistov na mobilné chladiarenské nadstavby. Pri ich výrobe sa snažíme o maximálne skĺbenie kvalitatívnych, ekonomických a technologických požiadaviek klienta. Dôraz kladieme najmä na optimalizáciu všetkých požiadaviek, ktoré si klient stanoví pri výbere našich nadstavieb.

Dôležité pre nás je zabezpečiť maximálnu efektivitu využitia nadstavby pri preprave tovaru s kontrolovanou teplotou, a preto kladieme dôraz najmä na kvalitu materiálov a práce, spoľahlivosť celku a jeho konštrukciu tak, aby bol prepravovaný tovar zabezpečený voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Pri výrobe našich nadstavieb je pre nás dôležité, aby bolo zabezpečené spoľahlivé fungovanie počas celej doby životnosti a zároveň, aby boli minimalizované náklady na ich údržbu. Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam sme dokázali vyselektovať a vybrať si spomedzi veľkého množstva materiálov na trhu také, ktoré svojimi vlastnosťami zodpovedajú práve tomu, o čo pri kúpe izotermickej nadstavby ide a to je, udržanie požadovanej teploty tovaru. Preto všetky materiály použité v našich nadstavbách majú certifikáty na styk s potravinami a pri ich výrobe sú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. Ako jeden z mála výrobcov a špecialistov na prepravu tovaru pri kontrolovanej teplote sme v našich nadstavbách minimalizovali množstvo použitého hliníka, ktorý je pre ľudský organizmus škodlivý. Preto aj naše izotermy spĺňajú okrem potravinových noriem aj tie EKO. To čo nás odlišuje od veľkých sériových výrobcov, je, že spoločnosť HLM International sa dokáže natoľko prispôsobiť požiadavkám klienta, že vyrábame aj špeciálne nadstavby na zákazku. Pre HLM International ako pre stredného výrobcu je jednoduchšie prispôsobiť výrobu špeciálov, nakoľko flexibilita zmeny výroby je väčšia.

Vďaka dômyselne prepracovanému systému, ktorý je chráneným vzorom, sme začali podľa požiadaviek klientov s prestavbami jednoteplotných návesov a nadstavieb na viacteplotné. Ako jediný poskytujeme systém flexibilných rolovacích priečok. Po namontovaní tohto mechanizmu stane za pár minút z Vášho jednoteplotného návesu, viacteplotný. Systém spočíva v montáži mechanizmu plachtových priečok, ktoré sú osadené do stropu nadstavby a sťahujú sa smerom k podlahe.

Jednoduchým stiahnutím a upevnením priečky, upravenej na mieru, sa vnútro nadstavby predelí na dve časti a nadstavba sa tak stáva viacteplotnou, v prípade umiestnenia prídavnej pevnej deliacej priečky, je možné dosiahnuť až trojteplotnú nadstavbu, v prípade dvoch pevných priečok až štvorteplotnú.

Samozrejmosťou je pre nás aj prestavba jednoteplotných jednotiek na dvojteplotné použitím pevných deliacich priečok, upravených podľa požiadaviek klienta. Tým, že sa dokážeme prispôsobiť tomu, čo klient požaduje, vieme vyrobiť nielen jednoduchú deliacu stenu, ale aj s rôznymi vylepšeniami, ako sú napr. zapustené posuvné prechodové dvere, ktoré samozrejme tiež prispôsobujeme klientovi na mieru. Veľkou výhodu je, že aj napriek tomu ak sa aj klient rozhodne zakúpiť nadstavbu, či náves u iného výrobcu, vieme prerobiť aj tieto na špeciál podľa požiadaviek klienta.

Upozornenie
Tvar a technické riešenie výrobkov sú chránené ako priemyselný vzor a sú duševným vlastníctvom spoločnosti HLM International, spol. s r.o. Nitra. Akékoľvek kopírovanie, zhotovenie kópii výrobku + výkresovej dokumentácie bez súhlasu držiteľa autorských práv, môže byť sankcionované v zmysle autorského a trestného zákona.

example1 example1 example1 example1 example1 example1

Referencie:

obrazok